SM-90 – Lamelirana mašina za oštrenje

SM-90 lamelirana mašina za oštrenje

Šifra artikla Dimenzije (cm) Tehnički podaci
98080000 Dubina=30cm, Širina= 42cm, Visina= 24cm 1~230V / 50Hz / 370W

* Oštrenje i poliranje. Lako, brzo i oštro. Lamelirani točak za oštrenje, 200 x 50 mm, visoke performanse oštrenja i efikasno hlađenje zahvaljujući interlameliranoj distanci, konveksni oštrač, lako rukovanje.

Scroll to Top